Journalistik | PR | Foto | Video

Kursus i PR for skoler

Vil I gerne blive bedre til at formidle de gode historier og lave professionel markedsføring?

Jeg tilbyder kurser målrettet de kommunikationsansvarlige på frie skoler – det kan fx være skolens ledelse og PR-gruppen. Jeg tager også gerne ud på jeres privatskole eller friskole og gennemfører en workshop eller et længere kursus, som vi tilpasser skolens behov og de konkrete deltagere.

På kurset/workshoppen tager vi udgangspunkt i den eksisterende markedsføring (skolens hjemmeside, Facebook, annoncer, informationsfoldere og andre trykte medier) – og så arbejder vi med at skærpe skolens profil, formidle de gode historier og sætte jeres markedsføring i system. Jeg laver på forhånd en analyse af skolens markedsføring og kommer med mine bud på, hvad der kan forbedres, og hvordan I helt konkret kan gøre det.

PR-kursus for frie skoler:

På kurset/workshoppen vil jeg komme ind på emner som:

 • Skolens profil, som den fremstår på skolens egne medier
 • Skolens profil, som I selv forstår den
 • Hvad vil I gerne fortælle og til hvem?
 • Den gode tekst, og hvordan man skriver den
 • Det gode billede, og hvordan man tager det
 • Hvilke medier kan bruges til hvad?
 • Sammenhæng på tværs af skolens medier
 • Hvad siger Google om jeres skole?
 • Hjemmesiden er ankeret
 • Skolens sociale medier
 • Salgstragt og konvertering
 • Har skolen en god informationsfolder?
 • Har skolen en god profilvideo?
 • Hvem er de relevante eksterne medier?
 • Hvordan får I god presseomtale?
 • Hvordan finder i de gode historier?
 • Organisering af PR-arbejdet

Tilpasset jeres behov

Kurset/workshoppen bliver en blanding af oplæg, debat og konkrete øvelser. Vægtningen af de enkelte elementer afhænger af kursets længde og hvilke emner, I ønsker at arbejde med. Det aftaler vi på forhånd - jeg tilrettelægger indholdet ud fra jeres ønsker og behov.

Mål med kurset/workshoppen:

Alt det praktiske:

Kurset/workshoppen kan vare alt fra to timer til et forløb over flere uger, hvor vi arbejder videre med konkrete markedsføringsopgaver fra gang til gang. 

Prisen afhænger af omfang og forberedelsestid. Jeg giver en fast pris på baggrund af en indledende samtale.

I bestemmer, hvem der skal deltage – det kan fx være skolens ledelse, bestyrelse, pædagoger, lærere og administrativt personale. Alle deltagere skal i en eller anden grad være ansvarlige for skolens markedsføring.

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet journalist/lærer og har tidligere lavet kurser i Dansk Friskoleforenings regi, hvor jeg underviste i "PR for friskoler". Jeg har desuden været tilknyttet kostskoler.dk og Danmarks Private Skoler som PR-konsulent. Jeg har igennem årene hjulpet rigtig mange skoler med deres markedsføring - både friskoler, privatskoler, efterskoler, højskoler og kostskoler.