Journalistik | PR | Foto | Video

Journalistik og PR

Vil I gerne have god medieomtale?

Jeg kan hjælpe jer med at få 'hul igennem' til både lokalpressen og andre relevante medier.

Som journalist er jeg trænet i at spotte de gode historier, finde ind til kernen af en problemstilling og formidle budskaberne præcist og i øjenhøjde med læserne. Det bruger jeg i dag til at hjælpe mine kunder med både at lave journalistiske artikler og PR-arbejde, hvor jeg skriver pressemeddelelser/korte pitch og sørger for kontakten til relevante medier.

Jeg kan også hjælpe din skole med at få god medieomtale – og jeg kan hjælpe skolens medarbejdere med at blive bedre til selv at finde, vinkle og formidle de gode historier, som pressen gerne vil bringe. (Læs mere om mine PR-kurser for skoler.)

PR-arbejde for skoler:

Timing betyder (næsten) alt

Jeg har stor erfaring med at producere pressemateriale og ved, hvilke historier der vil egne sig til forskellige medier (fx lokalpressen, de store dagblade, tv og forskellige fagmedier). Ofte handler det om at finde den rigtige vinkel, have den rigtige timing og finde historier med gode billeder. Det er vigtigt at være på forkant, så vi husker at tænke samarbejdet med medierne ind, når I planlægger forskellige events og nye undervisningsforløb på skolen.

Jeg har et skarpt øje for at finde de rigtige historier og skære dem til. Der er mange gode historier - også på jeres skole - vi skal bare huske at lede.

Professionelle billeder skaber 'hul igennem' til medierne

Gode billeder betyder meget for jeres chancer for at få god (og gratis) medieomtale. Mange journalister på lokale medier har ikke tid til selv at besøge skolen for at lave en reportage fra et arrangement - men ofte vil gerne lave telefoninterviews ud fra en kort pitch/pressemeddelelse og bringe de gode historier alligevel. Det kræver, at skolen selv leverer gode billeder i trykkvalitet. Jeg kan hjælpe med at tage de helt rigtige billeder eller evt. udvælge og redigere skolens egne fotos, så vi har et professionelt billedmateriale at sende til lokalpressen.

Hvad koster god PR?

Prisen afhænger af timeforbruget. Vi kan lave en aftale med et fast antal timers arbejde om måneden eller en mere løs aftale, hvor I kontakter mig efter behov. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget I vil investere i skolens markedsføring – og hvordan skolen får mest kvalitet for pengene?

På mange skoler er det skolelederen, der har ansvaret for PR-arbejdet. Nogle ledere er rigtig gode til det, mens andre ser det som en tung pligt. Ofte er det en opgave, som ledelsen først får overskud til, når rigtig mange andre opgaver er løst.

Med mig som ekstern PR-konsulent får du hurtig og effektiv hjælp, når du har brug for det. Til priser hvor alle kan være med. Ofte kan udgiften til et par timers professionelt PR-arbejde være nok til at give jer spalteplads i de lokale medier, som ellers ville have kostet mange tusinde kroner.

Jeg kan bl.a. tilbyde:

1. Den hurtige hjælp

Jeg har stor erfaring med at give forskellige materialer det sidste journalistiske touch, så alting fremstår professionelt. Så spørger du måske, om det gør en forskel? Det gør det. Dårlige billeder, stavefejl, kommafejl, uforståelige sætninger og uskarpe tekster betyder meget for læseoplevelsen – og ja, det smitter af på modtagerens indtryk af dig som afsender.

Jeg kan hjælpe med at få skolens egne materialer til at fremstå professionelt. Som regel kræver det kun få timers arbejde pr. opgave – og hvis det kræver mere, aftaler vi det selvfølgelig på forhånd.

Jeg kan fx hjælpe med: 

 • I skriver et udkast til en pressemeddelelse og sender mig et lille udvalg af relevante billeder.
 • Jeg skærer teksten til, så historien får den helt rigtige vinkel og alting fremstår klart, overskueligt og læsevenligt. Samtidig retter jeg eventuelle stave- og kommafejl.
 • Jeg udvælger de bedste billeder og giver dem en hurtig redigering i Photoshop, så billederne er klar til tryk.
 • Jeg samler materialet i en færdig pressemeddelelse, som er klar til at sende videre.
 • I skriver teksten til en annonce og sender mig et lille udvalg af relevante billeder.
 • Jeg vinkler teksten, så alle budskaber står helt skarpt. Samtidig gennemskriver jeg teksten, retter eventuelle fejl og sørger for, at alting fremstår klart, overskueligt og læsevenligt.
 • Jeg udvælger de bedste billeder og giver dem en hurtig redigering i Photoshop, så billederne er klar til tryk.
 • Jeg sørger selv for den grafiske opsætning. Jeg bruger enten jeres normale designskabelon eller laver en ny med inspiration fra skolens øvrige materialer.
 • I får den færdige annonce i de rigtige formater – klar til offentliggørelse i de medier, hvor annoncen skal bringes (også skolens hjemmeside/Facebook).
 • Jeg kan naturligvis også hjælpe med en hurtig journalistisk opstramning og sprogvask af andre tekster – det kan være alt fra årsskrifter og forældrebreve til hjemmesidetekster og Facebook-opslag.
 • Spørg endelig, hvis du mangler hjælp til andre typer af tekster.

2. PR-arbejde lavet fra bunden

Jeg tilbyder også at lave en stor del af skolens PR-arbejde fra bunden, hvor jeg er med til at udforme skolens PR-strategi og eksekvere den i praksis. Det kræver, at jeg kender skolen godt og helst er tilknyttet over en længere periode, så vi kan sætte PR-arbejdet i system. Det koster naturligvis mere end den hurtige hjælp, hvor I selv producerer et grundmateriale, som jeg efterfølgende retter til. Til gengæld kan jeg være med til at løfte skolens PR-arbejde til et højere niveau og kan efter den første indkøringsfase selv tage ansvar for en lang række arbejdsopgaver.

Første skridt er en afklaringsproces, hvor vi sammen definerer: Hvilken profil har skolen – hvilke nøglebudskaber – hvilke målgrupper – hvilke medier – hvad vil I opnå – og hvordan kan jeg hjælpe?

På den baggrund skaber vi en modtagerrettet, effektiv kommunikation med en klar rød tråd på tværs af skolens egne medier, eksterne annoncer og pressearbejdet. Det skal gerne bidrage til at styrke skolens omdømme og sikre elevtilgangen i de kommende år.

Jeg hjælper gerne med at udforme skolens PR-strategi og udføre den i praksis. Det kræver et indledende arbejde, hvor vi sammen fastlægger de overordnede retningslinjer for arbejdet. Efterfølgende udarbejder jeg:

 • En strategi for skolens PR-arbejde. Her indgår en beskrivelse af skolens profil, nøglebudskaber, primære/sekundære målgrupper, relevante medier, målbare succeskriterier og evt. et budget for PR-aktiviteterne.
 • En PR-plan udformet som et årshjul med relevante begivenheder og konkrete planer for, hvordan vi finder og formidler de gode historier til relevante medier. Årshjulet indeholder også en forpligtende arbejdsplan med deadlines og fordeling af arbejdsopgaver mellem fx lærere, ledere og mig som PR-konsulent. Her fremgår også, hvilke historier vi skal bringe i skolens egne medier.

Jeg hjælper med at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale medier og formidler løbende de gode historier fra skolen til relevante medier. Det indebærer for eksempel:

 • Jeg skriver pressemeddelelser/korte pitch på baggrund af interviews med relevante medarbejdere (typisk skolelederen og de medarbejdere, som har ansvaret for et konkret arrangement eller undervisningstiltag).
 • Jeg tager selv billeder til brug i pressematerialet – eller finder dem i det arkiv, jeg har lavet til brug i PR-arbejdet med billeder fra skolen.
 • Jeg samler materialet i en pressemeddelelse eller en kort pitch og sender til relevante medier.
 • Jeg sørger for at følge op og følge de enkelte historier til dørs.
 • Jeg samler løbende op på effekten af pressearbejdet, så vi kan se, om indsatsen bærer frugt.

Jeg sørger for, at der er en rød tråd i skolens eksterne kommunikation, så skolens egne medier og materialer fremstår med et ensartet udtryk i ord, grafik og billeder. Der skal gerne være genkendelighed fra det ene medie til det andet, og alt skal fremstå professionelt – både hjemmeside, Facebook, Instagram, YouTube, stillingsopslag, pressemeddelelser, annoncer og andre eksterne materialer.

 • Jeg sørger for, at skolens grafiske udtryk er ensartet i alle medier. Jeg laver selv det basale grafiske arbejde og trækker en grafiker ind til mere avancerede opgaver.
 • Jeg sørger for, at billedsiden fremstår professionelt med skarpe og levende billeder og videoer, der giver et godt indblik i skolens dagligdag.
 • Jeg sørger for, at alle tekster er læsevenlige, levende, informative og i øjenhøjde med målgruppen.

 

Fast PR-konsulent igennem 11 år
Morten Reil har igennem de sidste 11 år bistået Dannevirke i udviklingen af institutionens PR og markedsføring. Det har resulteret i et omfattende, nærværende, kreativt og professionelt PR- og messemateriale, som vi høster megen anerkendelse for, når vi er ude at promovere institutionen eller har interessenter på besøg i Årøsund.
Charlotte Møller Pedersen
Forstander på Dannevirke (socialpædagogisk opholdssted med intern skole)
PR-konsulent for efterskole
Morten Reil har løst PR-opgaver for Musikefterskolen i Humble igennem de sidste tre år. Morten er en god og fleksibel samarbejdspartner, der overholder indgåede aftaler. Han har skrevet pressemeddelelser og løst tekst- billed- og filmopgaver kreativt og til vores fulde tilfredshed.
Per Jacobsen
Forstander på Musikefterskolen i Humble

Erfaring som fagbladsjournalist

Jeg er uddannet journalist og lærer. Jeg har igennem de sidste 18 år været fast tilknyttet freelancejournalist for forskellige fagblade på skoleområdet og har 4 års erfaring som kommunikationskonsulent hos Danmarks Private Skoler og Dansk Skoleidræt.

Igennem årene har jeg leveret flere hundrede reportager, nyhedsartikler og større artikelserier om pædagogik, didaktik og aktuelle temaer fra landets friskoler, efterskoler, kostskoler og privatskoler.

Jeg har bl.a. skrevet for:

Artikler til Magasinet Friskolen
Jeg har i regi af Dansk Friskoleforening brugt Morten Reil som freelancejournalist og fotograf til vores magasin Friskolen. Det har været en blanding af reportager og større artikler med intensiv research. Begge dele favner Morten og leverer til tiden uden fejl eller mangler. Ud over det skriftlige er Morten en habil fotograf.
Per Ølholm
Redaktør på magasinet Friskolen
Artikler til fagbladet Frie Skoler
Morten Reil er professionel, iderig og velskrivende og har sans for at finde spændende vinkler. Han overholder altid deadline og er en fornøjelse at arbejde sammen med. Derfor har jeg benyttet ham fast som freelancejournalist de sidste 10 år.
Thomas Kehlet
Redaktør på fagbladet Frie Skoler