Journalistik | PR | Foto | Video

Google Ads og Facebook-annoncer

Hvorfor skal friskoler og privatskoler annoncere på Facebook og Google?

Der er flere fordele ved at lave Google Ads og Facebook-annoncer. Selve annonceringen er relativt billig i forhold til andre typer af annoncer, og vi kan måle effekten meget præcist i form af antal visninger, klik og genereret trafik på skolens hjemmeside. Men den måske største fordel er, at vi kan målrette indholdet og annonceringen meget præcist til din skoles vigtigste målgrupper.

Professionel og troværdig kommunikation

Jeg producerer professionelle annoncer til Google og Facebook med tekst, foto og video, som giver et troværdigt og præcist indtryk af undervisningen og skolens dagligdag. Jeg laver ikke overfladiske glansbilleder, men sætter en ære i at lave troværdig kommunikation. På den måde giver vi forældre og nye elever et positivt, reelt førstehåndsindtryk af skolen og en mulighed for at tage stilling til, om jeres fri- eller privatskole kunne være en mulighed for dem.

Indholdet kan fx være korte videoer eller kortfattet tekst og billeder fra skolens dagligdag, hvor vi fortæller om skolens profil og særlige kendetegn. Det kan også være indbydelser til informationsdage eller andre arrangementer, som kan være relevante for målgruppen.

Vi skaber en rød tråd i skolens markedsføring

Skolens Facebook-annoncer og Google Ads kan ikke stå alene. De er rigtig gode til at animere potentielle elever og deres forældre til at gå ind på skolens hjemmeside for at søge mere viden. Derfor er det også vigtigt, at vi skaber en rød tråd i skolens markedsføring og laver online marketing, som spiller meget nøje sammen med skolens hjemmeside. Det nytter ikke at fange målgruppens opmærksomhed på Facebook eller Google for blot at sende dem ind på en dårligt opdateret hjemmeside. Så spilder vi deres tid, og det er selvsagt ikke god reklame for skolen.

Vi måler effekten og følger op

Når jeg laver Facebook-annoncer og Google Ads, trækker jeg på mine faste samarbejdspartnere, som er ekspert i online marketing. Vi producerer professionelle annoncer og sørger for, at markedsføringen rammer skolens primære målgrupper. Efterfølgende analyserer og evaluerer vi resultaterne, så vi får et klart billede af effekten. Det giver vigtig viden i forhold til skolens fremtidige online markedsføring.

Ofte stillede spørgsmål

Opsætningen af de enkelte annoncer koster lidt ekstra den første gang, hvor vi definerer målgrupper m.m. Til gengæld kan vi efterfølgende lave flere annoncer til meget lave priser. Vi tilbyder også, at skolen selv kan overtage annonceringen efter den første kampagne.

Jeg laver som regel en aftale med skolen om, at dele af det materiale, jeg producerer, også skal bruges i andre sammenhænge. Det kan fx være i foldere, til plakater eller på skolens hjemmeside. På den måde kan vi slå mange fluer med ganske få smæk.